Kategoria: praktyczny poradnik jak napisać umowę

NDA wzór umowy

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Wiele firm podejmuje działania mające na celu ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, w tym ujawnieniem informacji przez kontrahentów z którymi współpracuje. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne […]

NDA wzór umowy

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Wiele firm podejmuje działania mające na celu ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, w tym ujawnieniem informacji przez kontrahentów z którymi współpracuje. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne […]
Przejdź do paska narzędzi