WZÓR UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

NDA wzór umowy

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Wiele firm podejmuje działania mające na celu ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, w tym ujawnieniem informacji przez kontrahentów z którymi współpracuje. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne […]

idea projektumowy.pl

PO PIERWSZE Mądry Polak po szkodzie. Ten cytat sprawdza się również w tematyce umów. Czytamy umowy dopiero wtedy jak ‚coś’ się wydarzy albo gdy warunki zmuszą nas do tego, aby zapoznać się z tym na co ‚dobrowolnie i świadomie’ wyraziliśmy zgodę. na projektumowy.pl chcę zachęcić do głębszego zastanowienia się nad treścią tego co podpisujemy. DWA […]
Przejdź do paska narzędzi