WZÓR UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

WZÓR UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W UMOWIE KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU?

Umowa kupna-sprzedaży jest umową uregulowaną w Kodeksie cywilnym. Jest to jedna z najczęściej zawieranych przez nas umów. Bardzo często zdarza się, że zawieramy tego typu umowę w formie ustnej albo w sposób dorozumiany na przykład przez zapłatę ceny za wybrany towar w sklepie.

Nieco inaczej jest z umową kupna-sprzedaży samochodu. Tu dobrym zwyczajem jest spisanie umowy. Ten dobry zwyczaj przy obrocie samochodami wynika w dużej mierze z procedury rejestracji pojazdu. Mam tu na myśli przepis art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo o ruchu drogowym, który stanowi że rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie dowodu własności pojazdu. Takim dowodem jest właśnie umowa.

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

 1. Określenie stron umowy

Czyli wskazanie kto jest Sprzedającym a kto Kupującym.

Pamiętajmy aby wskazać możliwie szeroko dane identyfikujące podmiotów zawierających umowę. Nie można zapomnieć w szczególności o:

 • adresie zamieszkania
 • numerze PESEL lub NIP
 • serii i numerze dowodu osobistego
 1. Określenie przedmiotu umowy

Tu należy bardzo dokładnie opisać pojazd, który jest przedmiotem umowy. W szczególności należy wskazać takie dane pojazdu jak:

 • rodzaj pojazdu
 • markę, typ, model
 • rok produkcji
 • numer identyfikacyjny VIN
 • numer rejestracyjny
 • numer karty pojazdu
 • rodzaj paliwa podstawowego

Niemalże wszystkie te dane pojazdu będziemy musieli wpisać do wniosku o rejestrację pojazdu.

 1. Określenie ceny i sposobu zapłaty

Należy wpisać jaką cenę za samochód strony uzgodniły. Dodatkowo należy wpisać postanowienia o sposobie zapłaty ceny. Chyba najczęściej występującą w praktyce jest dokonanie płatności z momentem zawarcia umowy. Dla kupującego ważne w tym wypadku jest to, aby wpisać do umowy że sprzedający potwierdza odbiór pieniędzy za sprzedawany pojazd.

 1. Inne elementy istotne

Tu w szczególności należy zastanowić się nad zapewnieniami sprzedającego odnośnie stanu prawnego i stanu technicznego pojazdu. Takie zapewnienia wpisane do umowy będą stanowić zabezpieczenie interesu kupującego a w określonych przypadkach także i sprzedającego. Nierzadko przecież zdarza się, że przedmiotem obrotu jest samochód uszkodzony. Wtedy dobrze jest wskazać wszelkie uszkodzone elementy pojazdu właśnie w umowie. Dzięki temu sprzedający zabezpieczy się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony nieuczciwego kupującego.

Poniżej podaję przykłady takich klauzul do zastosowania w umowie:

Sprzedający zapewnia, że pojazd stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy jest sprawny technicznie i wolny od wad fizycznych.

Oświadczenia sprzedającego co do stanu technicznego pojazdu możemy również twórczo rozwinąć w umowie i bardziej sprecyzować, dla przykładu kilka klauzul do wykorzystania:

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie uczestniczył w zderzeniu, wypadku lub kolizji drogowej.

Sprzedający oświadcza, że żaden z elementów karoserii pojazdu nie był uprzednio naprawiany lub malowany, a grubość powłoki lakierniczej odpowiada oryginalnej wartości.

Sprzedający oświadcza że w samochodzie wymieniane były następujące elementy …… . Poza elementami wymienionymi w zdaniu poprzednim, wszystkie elementy pojazdu są fabrycznie nowe.

Licznik przejechanych kilometrów obrazuje stan faktyczny.

Tego typu zapewnienia mogą pomóc kupującemu w dochodzeniu ewentualnych roszczeń wobec sprzedającego w sytuacji gdyby okazało się, że pojazd nie ma właściwości o których sprzedawca zapewnił kupującego. Kupujący ma wtedy dowód oświadczeń składanych przez sprzedającego przy zawieraniu transakcji.

Polecam ciekawy artykuł odnośnie roszczeń przy usterkach w używanym samochodzie: http://maszprawo.edu.pl/usterki-w-uzywanym-samochodzie/

Zapraszam do pobrania darmowego wzoru umowy kupna-sprzedaży samochodu dostępny w zakładce wzory umów do pobrania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przejdź do paska narzędzi